AIR JORDAN 1 LOW TRUE BLUE [553558-412] [553560-412]

AIR JORDAN 1 LOW TRUE BLUE [553558-412] [553560-412]
AIR JORDAN 1 LOW TRUE BLUE [553558-412] [553560-412]
AIR JORDAN 1 LOW TRUE BLUE [553558-412] [553560-412]
AIR JORDAN 1 LOW TRUE BLUE [553558-412] [553560-412]
AIR JORDAN 1 LOW TRUE BLUE [553558-412] [553560-412]
AIR JORDAN 1 LOW TRUE BLUE [553558-412] [553560-412]
AIR JORDAN 1 LOW TRUE BLUE [553558-412] [553560-412]
AIR JORDAN 1 LOW TRUE BLUE [553558-412] [553560-412]

AIR JORDAN

AIR JORDAN 1 LOW TRUE BLUE [553558-412] [553560-412]

3.600.000 VND 4.500.000 VND

MÃ SẢN PHẨM: 553558-412

  • Mô tả
  • Vận chuyển & Trả lại
  • Bình luận