AIR JORDAN 1 HIGH OG

AIR JORDAN 1 HIGH OG

AIR JORDAN

AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG TAXI [555088-711]

5.900.000 VND 6.600.000 VND

+ QUICK ADD

AIR JORDAN

AIR JORDAN 1 HIGH OG TAXI GS [575441-711]

4.500.000 VND 5.500.000 VND

+ QUICK ADD

AIR JORDAN

AIR JORDAN 1 HIGH OG STEALTH GS [575441-037]

4.500.000 VND 5.900.000 VND

+ QUICK ADD

AIR JORDAN

AIR JORDAN 1 HIGH OG STEALTH [555088-037]

3.990.000 VND 6.500.000 VND

+ QUICK ADD

AIR JORDAN

AIR JORDAN 1 HIGH OG STAGE HAZE [555088-108]

6.500.000 VND 7.500.000 VND

+ QUICK ADD

AIR JORDAN

AIR JORDAN 1 HIGH OG PROTOTYPE [DC6515-100]

5.900.000 VND 7.500.000 VND

+ QUICK ADD