AIR JORDAN 1 HIGH OG

AIR JORDAN 1 HIGH OG

AIR JORDAN

AIR JORDAN 1 HIGH OG PROTOTYPE [DC6515-100]

5.900.000 VND 7.500.000 VND

+ QUICK ADD

AIR JORDAN

AIR JORDAN 1 OG HIGH BORDEAUX [555088-611]

5.900.000 VND 6.900.000 VND

+ QUICK ADD

AIR JORDAN

AIR JORDAN 1 HIGH OG SEAFOAM [CD0461-002]

6.900.000 VND 7.900.000 VND

+ QUICK ADD

AIR JORDAN

AIR JORDAN 1 HIGH OG MULBERRY [332148-505]

1.890.000 VND 3.900.000 VND

+ QUICK ADD

AIR JORDAN

AIR JORDAN 1 HIGH OG PINE GREEN [555088-030]

8.000.000 VND 9.500.000 VND

+ QUICK ADD

AIR JORDAN

AIR JORDAN 1 HIGH OG ROYAL TOE [555088-041]

8.500.000 VND 9.500.000 VND

+ QUICK ADD